• Coaching kariery

  Po co ludziom coaching lub doradztwo kariery?

  Czy wiesz, że aż 87% pracowników kadry zarządzającej w Polsce to osoby wypalone zawodowo? Podobnie jest z pracownikami niższego szczebla. W swojej pracy coacha i doradcy spotykam osoby niezadowolone ze swojej pracy. Takie osoby bardzo często wiedzą, czego nie chcą, ale jeszcze nie wiedzą, czego chcą. Rozwiązaniem dla nich jest dotarcie do przytłumionych pasji i zainteresowań, a także określenie, jaka praca byłaby zgodna z ich, ukrytymi często, umiejętnościami i predyspozycjami.

  Komu pomagam?

  • uczniom w nakreśleniu ścieżki dalszej edukacji i rodzaju przyszłej pracy;
  • absolwentom w wyborze zawodu i nauczeniu się metod szukania pracy;
  • osobom wypalonym lub niezadowolonym ze swojej ścieżki kariery w odkryciu pasji, zainteresowań i predyspozycji oraz znalezieniu zgodnej z tymi czynnikami pracy u kogoś lub we własnej firmie;
  • osobom, które straciły pracę i potrzebują znaleźć nową, aby zapewnić sobie satysfakcję i bezpieczeństwo finansowe.

  Dlaczego ja?

  Mam ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, w trakcie którego kilkakrotnie zmieniałam pracę, a nawet zawód. Pracowałam w instytucjach państwowych, prywatnych i własnej firmie. Dzięki zmianom pracy odzyskiwałam świeżość i motywację, a także rozwijałam swoje pasje i zainteresowania. Teraz potrafię dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

  Jak pomagam?

  Moja pomoc polega na odkryciu pasji klienta, jego zainteresowań, umiejętności, osobowości i wartości życiowych. Robię to albo przez rozmowę, albo przez wykonanie testu predyspozycji zawodowych „Career Direct” ( nazwa polska to „Kompas Kariery”). Następnie dobieramy z klientem rodzaj pracy zgodny z wyżej wymienionymi czynnikami. Może to być praca u kogoś lub we własnej firmie.

  Jeśli klient zdecyduje się na pracę u kogoś – uczę go, jak efektywnie szukać pracy, jak pisać cv i list motywacyjny oraz jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Następnie wraz z klientem ustalam, gdzie klient może szukać pracy. Sprawdzam przygotowane cv i listy motywacyjne klienta pod kątem ich poprawności językowej i merytorycznej. Na życzenie klienta, mogę sama napisać dla niego dokumenty aplikacyjne. Na końcu klient ćwiczy ze mną rozmowę kwalifikacyjną. Zdarza się, że klient między sesjami wykonuje zadaną pracę domową.

  Jeśli klient pragnie założyć własną firmę, informuję go, jakie są rodzaje działalności gospodarczej oraz jakie formalności należy dopełnić, żeby zarejestrować działalność.

  Na końcu sporządzam z klientem plan działania. Następnie spotykam się z klientem raz na 3 – 4 tygodnie, aby wspierać klienta w realizacji jego planu.

  Dodatkowo, jeśli klient uzna to za potrzebne, udzielam klientowi coachingu lub doradztwa związanego z określeniem strategii firmy, zarządzania czasem, delegowania zadań pracownikom, stylom przywództwa.

  Klient musi mieć stały dostęp do komputera i Internetu, ponieważ, między innymi, w ten sposób będzie kontaktował się z pracodawcami.

  Na początek umawiam się z klientem na konsultację. Na konsultacji zapoznaję się z klientem i jego potrzebami oraz przedstawiam plan pracy.

  Wstępnie umawiam się na około 10 sesji po 60 minut.

  Proponuję 3 formy pracy do wyboru:
  Praca standardowa: 60 minut raz w tygodniu.
  Praca szybka: 120 minut raz w tygodniu.
  Praca powolna: 60 minut raz na dwa tygodnie.

  Ze swojej strony radzę klientom podjąć pracę szybką lub standardową, żeby przygotowanie do szukania pracy trwało krótko, ale oczywiście klient decyduje sam, jaką pracę chce podjąć.

  Coaching prowadzę w języku polskim lub angielskim w siedzibie firmy lub przez skype.

  Informacje i zapisy pod numerem telefonu: +48 888 271 396