• O coachingu

  Czym jest coaching i dlaczego warto z niego skorzystać?

  Moje motto brzmi: „Coaching jest jak podlewanie rośliny, która rośnie, rozkwita i rodzi owoce.”

  Korzenie coachingu sięgają starożytności. Już Sokrates, za pomocą trafnie dobranych pytań, inspirował współczesnych sobie.

  Słowo „coach” pochodzi od średniowiecznego angielskiego słowa „coche”, które oznaczało „wagon”. Bardziej dosłownie oznaczało pojazd, którym przewozi się ludzi do miejsc, w których chcą się znaleźć.

  Według ICF – Międzynarodowej Federacji Coachów – coaching jest partnerskim towarzyszeniem klientom w kreatywnym procesie, inspirującym ich do maksymalizowania ich osobistego i zawodowego potencjału.

  W praktyce oznacza to, że klient określa swój cel osobisty lub zawodowy. Coach pomaga klientowi w opracowaniu planu realizacji jego celu. Następnie, dzięki specjalnie dobranym pytaniom, coach pomaga przejść klientowi przez proces zmiany i wdrożenia planu w życie. Podczas pracy coach wspiera klienta i motywuje go do działania. Założeniem coachingu jest to, że coach zna pytania, które powinien zadać klientowi, ale to klient zna najlepsze dla siebie odpowiedzi. Dzięki takiemu podejściu, klient aktywnie pracuje nad swoimi celami, zyskuje większą wiarę w siebie i poczucie, że może kierować własnym życiem.

  W dużym skrócie coaching różni się od terapii tym, że koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości klienta, a mniej na jego przeszłości. Coaching jest bardziej skoncentrowany na działaniu i adresowany jest do osób, które stosunkowo dobrze radzą sobie w życiu i nie mają zbyt poważnych zaburzeń psychicznych lub osobowości.

  Wyróżnia się kilka rodzajów coachingu, na przykład:

  Coaching życia lub personalny dotyczy życia osobistego. Na przykład równowagi między pracą a życiem osobistym, określenia celów życiowych, poprawienia relacji z bliskimi, określenia sposobu spędzania wolnego czasu (hobby, sport itp.).

  Coaching kariery to pomoc w szukaniu albo zmianie pracy. Może polegać na określeniu mocnych stron klienta, jego doświadczenia zawodowego i sposobu szukania upragnionej pracy.

  Coaching biznesowy polega na osiągnięciu celów zawodowych, poprawy relacji ze współpracownikami, określeniu priorytetów i strategii w prowadzonym biznesie.

  Coaching międzykulturowy – przydaje się osobom, które zmieniły kraj lub miasto zamieszkania, a także menedżerom i osobom współpracującym z innymi ludźmi, osobom które zmieniły miejsce pracy oraz tym, którzy pracują z obcokrajowcami. Celem coachingu międzykulturowego jest złagodzenie tzw. szoku kulturowego, łagodne przejście przez proces integracji z nowym środowiskiem oraz zrozumienie różnic w sposobie myślenia ludzi i możliwych różnic kulturowych.

  Coaching kryzysowy sprawdza się u osób przeżywających trudności życiowe lub emocjonalne, na przykład po utracie pracy, bliskiej osoby lub borykających się z innymi trudnymi sytuacjami.

  Sesje coachingowe odbywają się zwykle raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, a jedna sesja trwa zwykle jedną godzinę zegarową. W coachingu kryzysowym sesje mogą odbywaćsię częściej.

  Między sesjami klient może wykonywać zaleconą pracę domową.